Opšti uslovi

Ovim uslovima regulisani su uslovi korišćenja, internet sajta i web prodavnice Kabinet Brewery, (u daljem tekstu: Sajt) koja posluje u okviru privrednog društva Kabinet d.o.o. (u daljem tekstu Pivara). Ovi opšti uslovi predstavljaju i odredbe ugovora između Pivare i svakog pojedinačnog kupca koji naruči robu putem web prodavnice. Pivara posluje u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Registracijom za kupovinu, jednokratnim pristupom Sajtu, klikom na polje „potvrdi narudžbinu”, posetilac sajta potvrđuje da je obavešten o sadržini Opštih uslova te prihvata njegove odredbe. Po kreiranju narudžbenice u web prodavnici, dobija se e-mail sa potvrdom narudžbine. Ovaj e-mail je samo potvrda da su ispunjeni svi preduslovi da narudžbenica bude dalje procesuirana od strane Pivare i isti ne predstavlja zaključenje ugovora o prodaji robe. Tek nakon dostavljanja obaveštenja da je porudžbina potvrđena i preuzeta od strane kurirske službe, smatra se da je zaključen ugovor o prodaji robe. Ugovor traje sve dok se ne ispune prava I obaveze ugovornih strana po osnovu ugovora. Robu mogu poručivati isključivo punoletna lica. Sve cene na ovom internet sajtu iskazane su u dinarima (RSD). PDV je uračunat u cenu. Pivara se maksimalno trudi da svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacijama, fotografijama i cenama. Bez obzira na navedeno, Pivara neće biti odgovoran prema potrošaču i ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Pivara je dužna da za kupljenu robu potrošaču izda račun te se mora pridržavati istaknute cene i uslova prodaje. U cene nisu uračunati troškovi isporuke, koji će zavisiti od težine robe koja je poručena i zavisi od važećeg cenovnika kurirske službe na dan prijema porudžbine. Potrošač će imati pravo da se pre zaključenja ugovora o prodaji robe saglasi sa iznosom troškova isporuke.

Reklamacije

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu pogrešno obračunate cene i kvaliteta. Pivara će bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Ukoliko se reklamacija rešava povratom uplaćenog novčanog iznosa, isti će zavisiti od načina plaćanja: Ukoliko je narudžbina plaćena platnom karticom, povrat novca će se izvršiti refundacijom sredstava na karticu; Ukoliko je narudžbina plaćena na bilo koji drugi način (pouzeće, e-banking, uplatnica) novčana sredstva će biti uplaćena isključivo na tekući račun kupca pa je neophodno da potrošač dostavi broj tekućeg računa.

Način plaćanja

Potrošači mogu proizvode koje naruče na sajtu da plate na sledeće načine:

Platnom karticom (Visa, MasterCard, Maestro, Dina, Amex) – ukoliko je potrošač izabrao ovaj način plaćanja, biće preusmeren na sajt pružaoca platnih usluga. Na sajtu pružaoca platnih usluga potrošač će izvršiti unos podataka sa platne kartice. Ukoliko je transakcija uspešno obavljena potrošač će biti vraćen na sajt sa obaveštenjem da je rezervacija sredstava uspešno obavljena. Nakon isporuke rezervisana sredstva će biti skinuta sa kartice. Ukoliko transakcija iz nekog razloga ne bude obavljena, potrošač će takođe biti vraćen na sajtu sa obaveštenjem o neuspeloj transakciji. Tada će biti u mogućnosti da ponovo pokuša ili izabere drugi način plaćanja. Iz sigurnostnih razloga, podaci o platnoj kartici potrošača su vidljivi samo pružaocu platnih usluga kao procesoru kartica, pa se kompletan proces naplate obavlja na stranicama pružaoca platnih usluga. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Pivari Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi. Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Iznos za koji će biti zadužena platna kartica kupaca biće izražen u kupčevoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji Pivari u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na sajtu Pivara koristi adekvatna tehnološka i organizaciona sredstva za zaštitu prenosa i čuvanja ličnih podataka i plaćanja, te ima zaključen ugovor sa izvođačem sa ciljem izvršavanja usluga plaćanja putem interneta.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Pouzećem – Celokupan iznos narudžbine plaća se prilikom preuzimanja pošiljke od strane potrošača. Plaćanje se vrši isključivo gotovinski, kurirskoj službi na ruke. Ukoliko je potrošač odabrao ovaj vid plaćanja, isti je u obavezi da pripremi novčani iznos za plaćanje. Uplatom na račun (e-banking ili uplatnicom na šalteru) Nakon što se okonča proces kupovine, potrošaču će na e-mail adresu biti poslate detaljne instrukcije za plaćanje. Uplatu će dalje izvršiti preko svog e-banking naloga ili na šalteru banke/pošte. Ukoliko potrošač ne izvrši uplatu u roku od 7 dana, njegova narudžbina će biti automatski storniran.

Dostava

Cena dostave je uračunata u ukupan iznos za plaćanje. Tačna cena dostave prikazana je na ekranima „Dostava“, „Plaćanje“ i „Pregled narudžbine“ u delu ekrana „Pregled narudžbine“ pod stavkom „Dostava”. Prilikom preuzimanja pošiljke, potrošač nema dodatnih troškova. Isporuka za sve narudžbine se naplaćuje prema sledećem cenovniku: Cenovnik Aks kurirske sluzbe:

masa u kg cena PDV 20% Cena sa PDV-om

od 0.35- 0.5 kg 241.67 48.33 290.00

0.5- 1 kg 291.67 58.33 350.00

1- 2 kg 341.67 68.33 410.00

2-5 kg 441.67 88.33 530.00

5-10 kg 583.33 116.67 700.00

10-15 kg 741.67 148.33 890.00

15-20 kg 825.00 165.00 990.00

20-30 kg 975.00 195.00 1,170.00

30-50 kg 1,308.33 261.67 1,570.00

Svaki naredni kilogram preko 50 kg je 30,00 dinara sa PDV-om.

Elektronska potvrda o uručenju pošiljke – SMS – 15,00 dinara sa PDV-om.

AKS EXPRESS KURIR doo

Rešavanje sporova

Ugovorne strane su saglasne da se odredbe ovih Opštih uslova imaju tumačiti na način koji doprinosi izvršenju ugovornih obaveza na obostranu korist. Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne nesporazume koji nastanu tokom trajanja ugovornog odnosa pokušaju da reše mirnim putem. Ukoliko u tome ne uspeju, nadležan će biti sud u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije. Zaštita autorskog i srodnih prava i drugih prava intelektualne svojine Kabinet d.o.o. ima isključiva autorska prava na sajtu kabinet.rs, kao i na pojedinim elementima koji ih čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi. Iskorišćavanje pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti, smatraće se povredom autorskog prava, te će Kabinet d.o.o. u tom slučaju biti ovlašćen da iskoristi sva dostupna pravna sredstva kako bi to svoje pravo iskoristio.

Važenje i izmene opštih uslova

Pivara zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova u skladu sa izmenjenim uslovima poslovanja i u skladu sa svojom poslovnom politikom.

Zabrana zloupotrebe sajta

Korisnicima sajta nije dozvoljeno: ometanje i/ili onemogućavanje bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koja sprečava ili ograničava upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja; objavljivanje i/ili prenošenje na sajt svakog materijala koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački, kao i materijala kojim se može inicirati rasna mržnja; davanje netačne informacije koja se tiče podataka o ličnosti odnosno korišćenje tuđih podataka o ličnosti bez saglasnosti osobe čiji podaci se koriste; lažno predstavljanje da se istupa u ime trećeg lica, firme ili organizacije; bavljenje bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem koristeći sajt; modifikovanje, ometanje, presretanje ili hakovanje sajtau cilju njenog onesposobljavanja; korišćenje specijalizovanih programa radi preuzimanja sadržaja sa sajta; preuzimanje materijala sa stranice i korišćenje u druge svrhe

Politika privatnosti

Ovom politikom privatnosti Vas obaveštavamo o detaljima obrade i zaštite Vaših ličnih podataka. Ova Politika privatnosti se odnosi na sve Vas koji komunicirate sa Pivarom, kao kupac , ili ako samo posećujete naš sajt – Kabinet.rs.

Rukovalac obrade Vaših podataka

Rukovalac ličnih podataka koji se obrađuju putem našeg sajta je Kabinet d.o.o. Sopot, društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano u skladu sa zakonima Republike Srbije, registrovano pri Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 20897252, sa registrovanim sedištem na adresi Despota Stefana Lazarevića 11. 11450 Nemenikuće, Sopot, Beograd.

Kako prikupljamo Vaše podatke?

Ova Politika privatnosti se odnosi na podatke o ličnosti koje sakupljamo od Vas, ili o Vama na sajtu i na društvenim mrežama trećih lica kao što je Facebook (dalje u tekstu Veb sajtovi), putem e-mail i druge elektronske komunikacije između Vas i Pivare. Komunikacija sa zaposlenima Pivare. Reklamne interakcije.

Podaci koje stvaramo.

Tokom Vaših interakcija na sajtu, možemo da kreiramo podatke o Vama (npr. evidenciju Vaših pretraživanja i kupovina u Kabinet shopu). Podaci dobijeni od trećih lica. Na primer društvene mreže trećih lica (Facebook, Google, Viber i sl.), istraživanje tržišta, agregatori podataka trećih lica, javni. Kategorije podataka o ličnosti koje sakupljamo o Vama U zavisnosti od toga kakvu interakciju imate sa Pivarom (putem interneta, van mreže, putem telefona itd.), sakupljamo različite vrste informacija od Vas: Vaše kontakt podatke. Ovo uključuje sve informacije koje nam dostavite, kao što su Vaše ime, prezime, adresa, e-mail adresa ili telefonski broj.

Informacije o nalogu.

Sve informacije koje su Vam potrebne za pristup Vašem nalogu. Primer: Vaš ID za prijavu (e-mail adresa) i lozinka. Informacije sa računara/mobilnog uređaja. Bilo kakve informacije o računarskom sistemu ili drugom tehnološkom uređaju koje koristite za pristup našem veb sajtu, kao što je adresa Internet protokola (IP adresa) koja se koristi za povezivanje uređaja na Internet, tip operativnog sistema i tip pretraživača i verzija. Ako pristupite Kabinet sajtu putem mobilnog telefona, prikupljene informacije će takođe uključivati, tamo gde je to dozvoljeno, jedinstveni ID uređaja, ID oglašavanja, geografsku lokaciju i druge podatke mobilnog uređaja.

Kolačići.

Podaci koji se prikupljaju putem kolačića u skladu sa odeljkom o kolačićima.

Sadržaj koji kreirakupac.

Bilo koji sadržaj koji kreirate, a zatim ga delite sa nama na društvenim mrežama ili ako ga otpremite na naš veb sajt.

Informacije o društvenim mrežama.

Sve informacije koje javno delite na društvenim mrežama ili informacije koje su deo Vašeg javnog profila na društvenoj mreži (kao što je Facebook) i koje dozvolite društvenoj mreži da deli sa nama.

Pravni osnov i svrha obrade

Obradu Vaših ličnih podataka zasnivamo na sledećim pravnim osnovima: dali ste pristanak na obradu Vaših podataka u jednu ili više konkretnih svrha; obrada je potrebna za izvršenje ugovora o prodaji robe putem našeg sajta u kojem ste ugovorna strana ili radi preduzimanja koraka, na Vaš zahtev, a pre ili nakon zaključivanja ugovora ili ispunjenja ugovornih obaveza; obrada je potrebna radi usaglašavanja sa pravnim i zakonskim obavezama kojima podležemo; obrada je potrebna radi ostvarenja legitimnih interesa koje nastojimo da zaštitimo mi ili treća strana, osim kad nad takvim interesima pretežu Vaši interesi ili fundamentalna prava i slobode koja zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti. Vaše lične podatke dostavljate na dobrovoljnoj osnovi, sem ukoliko obaveza prikupljanja nije predviđena kao naša zakonska obaveza. Nedostavljanje podataka o ličnosti može dovesti do eventualnih nepovoljnih aspekata za Vas kao korisnika, npr. nećete biti u mogućnosti da kupite robu putem našeg sajta ukoliko ne date neke neophodne podatke kao što je adresa na koju treba roba da Vam se pošalje. Vaše podatke o ličnosti prevashodno obrađujemo kako bismo kreirali narudžbinu, sa Vama zaključili ugovor o prodaji koja se nudi putem Kabinet sajta, te Vam poslali e-mail kojim potvrđujemo Vašu narudžbinu, kao i da bismo taj ugovor izvršili (realizacija isporuke, naplata cene i troškova, prijem i rešavanje reklamacija). Osnov za obradu podataka u ovom slučaju je ugovor koji zaključujemo sa Vama kao i Zakon o zaštiti potrošača. Vaše kontakt podatke i podatke o Vašim posetama Kabinet sajtu možemo koristiti radi direktnog marketinga, odnosno slanja ponuda i obaveštenja o akcijama i pogodnostima koje nudimo. Navedene marketinške aktivnosti vršiće se putem e-maila ili Vibera/Whats App/ SMS, tj. reklamni i promotivni materijal biće Vam poslat na dostavljenu adresu elektronske pošte, ostavljeni broj telefona, i/ili putem drugih dostupnih sredstava elektronske komunikacije. Osnov za obradu Vaših podataka u ovom slučaju je saglasnost koju dajete prijavljivanjem na našu Newsletter listu. Vašu saglasnost za prijem obaveštenja o aktuelnoj ponudi i promocijama možete da opozovete u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Opoziv možete dati direktno u Newsletter e-mailu ili pak kroz Vaš nalog iz odeljka „Privatnost“. Ukoliko opozovete pristanak, Vaše podatke više nećemo koristiti u ovu svrhu. Ukoliko ste stupili u kontakt sa nama radi postupanja po različitim upitima, možemo obrađivati Vaše ime, prezime, broj telefona, e-mail kao i ostale informacije koje ste razmenili sa nama, a koje su u vezi sa Vašim upitom. Podatke prikupljene na ovaj način možemo obrađivati u svrhe pružanja odgovora na Vaše upite, za potrebe prikupljanja statističkih podataka, te kako bismo unapredili naše poslovanje. Vaše podatke ćemo za potrebe statistike anonimizovati, tako da nijedan podatak ne može biti doveden u vezi sa konkretnim licem, odnosno Vama. U skladu sa važećim zakonima, Vaše podatke o ličnosti koristimo u druge opšte poslovne svrhe kao što su održavanje Vašeg naloga, sprovođenje internih istraživanja ili istraživanja tržišta. Podatke na društvenim mrežama obrađuju uglavnom same društvene mreže, i u tom delu Kabinet ima ograničen uticaj. Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka. Podatke prikupljene na društvenim mrežama obrađujemo u svrhu informisanja potrošača o aktuelnim promocijama i ponudama, a u cilju interakcije i unapređenja odnosa sa pratiocima. Podatke prikupljene na društvenim mrežama na osnovu pristanka – komentare, video snimke, slike i lajkove objavljuju same društvene mreže. Kabinet ih ne deli sa trećim licima i zadržava pravo brisanja nezakonitih sadržaja, komentara mržnje i podataka koji predstavljaju krivično delo. Vaše podatke možemo otkriti trećim licima (i) kada to zahteva važeći zakon; (ii) kao odgovor na sudske postupke; (iii) u odgovoru na zahtev nadležnog organa. Vaši lični podaci će se čuvati u tajnosti. Koristiće se samo u svrhe za koje su preuzeti, ili ukoliko je potrebno radi našeg usaglašavanja sa zakonskim obavezama i obavezama revizije. Ukoliko utvrdimo da postoji nova svrha u koju bismo obrađivali Vaše podatke, mi ćemo Vas o tome blagovremeno obavestiti.

Rokovi čuvanja i zadržavanje Vaših podataka o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti ćemo koristiti samo onoliko koliko je potrebno da bi se zadovoljila svrha u koju su Vaši podaci o ličnosti prikupljeni (kako je opisano u odeljku „Pravni osnov i svrha obrade“), ili onoliko koliko to zahteva važeći zakon. Za svrhe u kojima podatke prikupljamo kako bismo Vam pružili određene pogodnosti i usluge, Vaši podaci o ličnosti zadržavaju se do pet godina od datuma prikupljanja. Kad se naš odnos završi gašenjem Vašeg naloga, mi ćemo obrisati Vaše podatke o ličnosti, osim u slučaju da postoje zakonski zahtevi za zadržavanje istih (na primer, za potrebe oporezivanja). Takođe, važeći zakonski propisi mogu zahtevati od nas da zadržimo određene podatke o ličnosti tokom perioda od 10 godina nakon isteka relevantne poreske godine. Možemo zadržati i Vaše podatke o ličnosti nakon raskida ugovornog odnosa, ako su Vaši podaci o ličnosti potrebni radi usaglašavanja sa drugim merodavnim zakonima ili ako su nam Vaši podaci o ličnosti potrebni za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva, samo kada je to neophodno. U meri u kojoj je to moguće, ograničićemo obradu Vaših podataka o ličnosti u te ograničene svrhe nakon završetka ugovornog odnosa. U svakom slučaju, nećemo čuvati Vaše podatke o ličnosti u periodu dužem nego što nam je to zaista neophodno.

Odavanje, čuvanje ili prenos Vaših podataka o ličnosti trećim stranama

Koristimo odgovarajuće mere (opisane ispod) kako bi Vaši podaci o ličnosti bili poverljivi i sigurni. Međutim, imajte na umu da se ove zaštite ne odnose na informacije koje izaberete da delite u javnosti kao što su društvene mreže kao i aplikacije za razmenu poruka. Vaši podaci o ličnosti će biti obrađeni od strane naših ovlašćenih zaposlenih ili agenata i drugih pravnih lica sa kojima imamo zaključen ugovor, odnosno zaposlenih naših povezanih lica u zavisnosti od specifičnih namena za koje su Vaši podaci o ličnosti prikupljeni. Mere koje se preduzimaju u operativnim okruženjima. Mi Vaše podatke o ličnosti čuvamo u operativnim okruženjima koja koriste mere zaštite kako bi sprečile neovlašćeni pristup. Prenošenje informacija putem Interneta nažalost nije potpuno sigurno i iako ćemo se maksimalno potruditi da zaštitimo Vaše podatke o ličnosti, ne možemo da garantujemo sigurnost podataka tokom prenosa preko našeg Veb sajta. Vaše podatke o ličnosti delimo sa sledećim grupama lica: Treće strane – primaoci ličnih podataka. Vaše lične podatke može preneti – u saglasnosti sa merodavnim propisima o zaštiti podataka, a pre svega u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti – organima koji sprovode zakone, podzakonske propise i druge imperativne akte, državnim organima, pravnim savetnicima ili eksternim konsultantima. U određenim slučajevima, kada je to neophodno radi ostvarenja svrha navedenih u ovoj Politici privatnosti, Vašim ličnim podacima mogu pristupiti i mogu ih društva koja pružaju određenu poslovnu i operativnu podršku i sa kojima Kabinet d.o.o. saradjuje, kao što su to davaoci usluga (npr. ustupanje Vašeg telefonskog broja kurirskoj službi kako bi Vam poslala poruku neposredno pre dolaska na Vašu adresu, rad na veb sajtu, usluge podrške, promocije, razvoj veb sajta, itd.). Davaoci usluga i njihovo izabrano osoblje mogu da pristupaju i koriste Vaše podatke o ličnosti u naše ime za određene zadatke koji su od njih zatraženi, na osnovu naših uputstava i obavezni su da čuvaju Vaše podatke o ličnosti. Možete zatražiti spisak davalaca usluga koji obrađuju Vaše podatke o ličnosti. ​​Vaša prava i kako možete da ih iskoristite U skladu sa uslovima i u meri predviđenoj Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo (i) da tražite informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, tražite pristup tim podacima, kao i zakonom predviđene informacije u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti, (ii) da tražite ispravku ili dopunu Vaših podataka o ličnosti ukoliko su isti netačni ili nepotpuni, (iii) da tražite brisanje Vaših podataka o ličnosti, (iv) da tražite ograničavanje obrade Vaših podataka o ličnosti ukoliko osporavate tačnost podataka koje obrađujemo o Vama, ukoliko smatrate da je obrada nezakonita, ili ukoliko nam više Vaši podaci nisu potrebni ali ih Vi zahtevate u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane nekog pravnog zahteva ili ukoliko ste podneli prigovor na obradu (v) da tražite da Vaše podatke o ličnosti, koje ste nam prethodno dostavili u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, prenesemo drugom rukovaocu, (vi) da prigovorite obradi Vaših podataka o ličnosti koja se vrši u cilju ostvarivanja naših legitimnih interesa (vii) da se na Vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i tzv. profilisanje. Ako ste dali pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti, imate pravo da dati pristanak opozovete u bilo kom trenutku, sa dejstvom za ubuduće. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade podatka o ličnosti koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Nakon opoziva pristanka obustavićemo obradu odnosnih podataka o ličnosti, osim ukoliko postoji neki drugi osnov za obradu tih podataka o ličnosti.

Imajte u vidu da, u određenim okolnostima, nećemo moći da obrišemo vaše podatke o ličnosti bez istovremenog brisanja vašeg korisničkog naloga. Možda ćemo morati da zadržimo neke od vaših podataka o ličnosti nakon što tražite brisanje, da bismo ispunili naše pravne ili ugovorne obaveze. Kako biste iskoristili svoja prava ili podneli prigovor na način na koji se Vaši lični podaci obrađuju, kontaktirajte nas na info@kabinet.rs. Vaš zahtev u vezi sa korišćenjem prava u vezi sa Vašim ličnim podacima pošaljite sa jasnom naznakom: kojim Vašim podacima o ličnosti želite da izvršite pristup i uvid, koje Vaše lične podatke želite da dopunite, ispravite ili izbrišete, prenesete, odnosno obradi kojih Vaših ličnih podataka prigovarate i iz kojih razloga. Ako zahtev podnosi neko lice u Vaše ime, a Vi ne dostavite dokaze da je zahtev zakonito podnet u Vaše ime, zahtev će biti odbijen. Ukoliko ovakav zahtev šaljete poštom na našu adresu, neophodno je da taj zahtev bude potpisan i datiran. Kabinet će izaći u susret Vašem zahtevu što je pre moguće, a svakako u okviru rokova predviđanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, i poslati Vam odgovarajuće obaveštenje. U slučaju prigovora na obradu Vaših podataka o ličnosti, imate i pravo da uložite pritužbu nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ul. Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, kao i tužbu nadležnom sudu. Bezbednost ličnih podataka Vaše lične podatke čuvamo u bezbednom okruženju. Preduzimamo odgovarajuće mere bezbednosti kako bismo zaštitili Vaše lične podatke i informacije od neovlašćenog pristupa, korišćenja. Prenos informacija putem Interneta nikada nije u potpunosti bezbedan, pa iako se trudimo da zaštitimo lične podatke, ne možemo garantovati sigurnost informacija prenetih putem sajta. Kolačići/slične tehnologije Kolačići (Cookies) predstavljaju male tekstualne datoteke koje se uobičajeno skladište na računaru ili drugom uređaju korisnika koji upotrebljava za pristup internetu i služe najrazličitijim namenama. Kolačići na osnovu zabeleženih informacija poput ID uređaja „pamte” da je određeni korisnik pristupio određenom sadržaju na internetu. Kolačići uobičajeno ne vode ka otkrivanju identiteta konkretnog korisnika, te je u tom slučaju njihovo korišćenje dozvoljeno pod uslovom da je korisniku dato jasno i potpuno obaveštenje o svrsi prikupljanja i obrade podataka u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, i pod uslovom da mu je pružena prilika da takvu obradu odbije. Kolačići se najčešće koriste za omogućavanje pravilnog korišćenja stranice, pamćenje preferencija na stranici, beleženja informacija o sadržaju kojem se pristupalo radi preporučivanja sadržaja koji više odgovara preferencijama korisnika, ali i za potrebe statističke analize. U funkcionisanju internet stranica rukovaoca najčešće su sledeće vrste Kolačića: Kolačići koji su neophodni za funkcionisanje internet stranice (Necessary Cookies), koji pomažu da internet stranica bude upotrebljiva, omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija na stranici i pristup bezbednim oblastima veb sajta. Uklanjanje ovakvih Kolačića dovodi do nemogućnosti korišćenja internet stranice ili pojedinih njenih delova na pravilan način; Statistički Kolačići, koji pomažu vlasnicima internet stranice da razumeju interakciju posetilaca sa internet stranicom anonimnim sakupljanjem informacja koje se potom analiziraju, a nakon toga se kao rezultat te analize prave statistički izveštaj; Marketinški Kolačići (Marketing Cookies), koji se koriste za beleženje navika posetilaca na internet stranicama radi prikaza personalizovanih sadržaja. Što se tiče marketinških kolačića oni nekada mogu da potiču i od treće strane, tzv. third party cookies. Upravljanje kolačićima, uključujući i njihovo uklanjenje, je moguće putem promene podešavanja u internet pretraživaču (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer itd.), što omogućavaju gotovo svi današnji Internet pretraživači

Linkovi

Na našoj internet stranici mogu se nalaziti linkovi koji vode ka drugim internet stranicama koje nisu pokrivene ovom Politikom. Ako pristupate drugim internet stranicama korišćenjem obezbeđenih veza, operateri tih internet stranica će moći da prikupljaju informacije od Vas koje će oni koristiti u skladu sa svojim politikama privatnosti, a koje se mogu razlikovati od naše. Mi u tom slučaju ne snosimo odgovornost za podatke koje prikupljaju druge internet stranice. Promena važeće politike privatnosti

Ukoliko se ukaže potreba za nekom izmenom važeće Politike privatnosti, o tome ćemo Vas adekvatno obavestiti.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi sa ovom Politikom privatnosti, našim postupcima u vezi sa obradom Vaših podatka o ličnosti, nekim Vašim pravom ili bilo koji deo ove Politike Vam nije razumljiv, molimo Vas da nam se obratite na e-mail adresu info@kabinet.rs. Mi ćemo istražiti svaku Vašu žalbu i blagovremeno Vam odgovoriti. Ova Politika važi za sve stranice na sajtu Kabinet.rs.